Reserveer "De Mobiele Badkamer"

Wat is de som van 2 en 6?