Reserveer "De Mobiele Badkamer"

Wat is de som van 5 en 8?