Reserveer "De Mobiele Badkamer"

Wat is de som van 3 en 3?