Reserveer "De Mobiele Badkamer"

Wat is de som van 1 en 5?